ΠΟΡΘΜΕΙΑ 2013

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 2013

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ 2013

Μνημόνια Συμφωνίας για τις ΣΣΕ Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών και Μεσογειακών Τουριστικών Πλοίων - 6_6_2013

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ 2011

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ 2010

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 2010

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ (801 - 4500 TDW και άνω) 2010

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ (4500 TDW και άνω) 2010 - ΠΟΡΘΜΕΙΑ 2010

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 2010

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ 2009

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 2009

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ (4500 TDW και άνω) 2009

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ (801 - 4500 TDW) 2009

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 2009

ΠΟΡΘΜΕΙΑ 2009